Matteappen Magma - Matematiktjänsten för hela grundskolan

Magma är en innovativ matematiktjänst som kan användas under hela grundskolan. Målet med Magma är att förbättra matematikundervisningen, genom att göra den mer likvärdig och tillgänglig för alla elever i grundskolan.

För att lyckas med detta strävar Magma efter att införa en pedagogisk filosofi som är styrd av forskning, som visar att elevernas inlärning förbättras genom att visa vägen till lösningen på matematiska problem.

Med appen Magma så kan eleverna göra sina matematiska uträkningar digitalt, vilket förbättrar lärandet, gör bra undervisning tillgängligt för alla elever oavsett vart man bor och underlättar för lärare och elever.

Vad är Magma?

Magma startades efter att Pisa-undersökningen 2015 hade visat att matematikundervisningen behövde utvecklas, vilket gav bolagets grundare övertygelsen att matematikundervisningen behövdes förbättra i grundskolan.

Idag så har matteappen växt mycket sedan sin start och idag kan elever och lärare få tillgång till över 40 000 uppgifter uppdelade på bland annat centralt innehåll, årskursböcker, från gamla nationella prov och mycket mer.

Appen fungerar bäst med en surfplatta eftersom en stor del av uppgifterna är interaktiva och gör det möjligt för eleven att rita, skissa och skriva med sitt finger eller en penna. Det finns däremot också en webbversion som kan användas av elever och lärare.

Matteappen har också fått väldigt bra betyg bland elever och lärare. 94 % av alla tillfrågade elever upplever att Magma har en positiv inverkan på deras matematikinlärning och 93 % av lärare har upplevt att Magma har ökat elevernas evenemang.

Appen möjliggör ett smartare arbetssätt, där lärare enklare kan följa elevers utveckling i realtid, se elevers lösningsförslag och utveckla en personlig undervisning för varje eleven så att alla elever ska bli utmanade och få prov på sin kreativitet och utveckling.

Hur fungerar matteappen Magma?

Matteappen Magma riktar sig till elever och lärare på grundskolan, och appen fungerar på lite olika sätt beroende på om man är en lärare eller elev som använder appen.

Som lärare har man möjlighet att planera och bygga upp undervisningen för sina elever genom att skapa olika lektioner och uppgifter som eleverna sedan kan utföra. Man kan följa elevens utveckling i realtid, ge direkt feedback på lösningar och skapa hjälpköer för elever som behöver hjälp under lektionen.

Som elev kan man använda appen genom att lösa uppgifter och interaktiva lektioner som läraren har skapat och som är anpassade för ens nivå.

Går det att testa Magma gratis?

Magma gör det möjligt för lärare att testa på tjänsten med sin klass under 30 dagar för att se om det är en bra matematiklösning för dem.

Som elev så går det enkelt att skapa ett gratiskonto så man sedan kan använda om ens skola är registrerad och har en licens för tjänsten. Om ens skola inte har en licens så kan man istället använda Magma för privat bruk.

För privat bruk så behöver du som förälder skapa ett lärarkonto på dator eller iPad, och sedan när du behöver välja kommun tar du "Magma" och sedan "Föräldraskolan" som skola. Därefter kan du skapa ett elevkonto till ditt barn.

Det finns också många andra bra matematik appar som kan användas för att lära sig matematik såsom Zcooly och Albert.