Vad är Tiktok? Bör ditt barn använda det?

Skolapparna, 11 juli 2022

Tiktok är en app som under de senaste åren har tagit världen med storm. Idag har Tiktok över en miljard användare och är en av de mest populära apparna i världen.

Appen Tiktok har däremot tidigare också fått mycket kritik i medier, vissa säger att den inte är lämplig för barn, andra påstår att det inte är säkert att använda och en del forskning verkar tyda på att det påverkar koncentrationsförmågan negativt. Så är Tiktok något som lämpar sig till barn?

I denna artikeln tar vi en närmare titt på appen Tiktok och vad föräldrar behöver veta om det.

Vad är Tiktok?

Tiktok är en videoapp för korta videor som är otroligt populär bland ungdomar och har laddats ner över 3 miljarder gånger över hela världen. Det var också den mest nedladdade appen under 2021.

Appen växte framförallt under coronapandemin bland unga där många börjar använda appen för första gången.

Appen erbjuder ett stort antal funktioner, till exempel möjligheten att skapa egna videor, redigera dem med filter och effekter och dela dem med andra användare i appen. Du kan också följa andra användare och se de videor som de har delat.

Många anser att Tiktok är en app som är väldigt beroendeframkallande och det är inte ovanligt att många användare använder den upp till 2-3 timmar per dag. Den genomsnittliga användaren spenderar däremot 75 minuter på Tiktok varje dag.

Tiktok används även framförallt av unga och deras användarbas ser ut enligt följande:

  • Åldrarna 10-19 är 25 % av användarna.
  • Åldrarna 20-29 är 22,4 % av användarna.
  • Åldrarna 30-39 är 21,7 % av användarna.
  • Åldrarna 40-49 är 20,3 % av användarna.
  • Åldrarna 50+ är 11 % av användarna.

Appen används även framförallt av kvinnor och 61 % av användarna i appen är kvinnor.

Är Tiktok säkert?

Tiktok har tidigare fått en hel del kritik i medier om att det inte är säkert att använda. Det är sedan tidigare känt att Tiktok samlar inte stora mängder information om dig som använder appen.

Enligt Lindahl från FOI så "samlar Tiktok i princip in all information från telefonen, även när appen är nedstängd. Det handlar om vad du skriver, vad du surfar, vad du filmar eller vem du ringer", säger han i en intervju med SVT.

Tiktok har dessutom anklagats för att dela den information som de samlar in med kinesiska underrättelse- och säkerhetpolitiska tjänster vid ett flertal tillfällen, så ur denna aspekten kan Tiktok inte anses vara säkert.

Är Tiktok säkert för barn?

Om man bortser från säkerhetsfrågorna såsom att de får åtkomst till all information om dig som användare, hur säkert är Tiktok egentligen för barn?

Tidigare har förekommit flera rapporter om att barn har blivit uppvaktade i appen och det har också funnits oro för appens inverkan på den mentala hälsan, där viss forskning tyder på att den kan ha en negativ inverkan på koncentrationsförmågan.

Tiktok har dock vidtagit ett antal åtgärder för att göra appen säkrare för barn under 13 år och har också infört ett antal funktioner för att skydda barns integritet, vilket vi anser är positivt.

Samtidigt kvarstår fortfarande frågan om den mentala hälsan och det som tyder på att det kan ha en negativ inverkan på koncentrationsförmågan.

Det är svårt att säga hur Tiktok kan påverka barn och unga ur det längre perspektivet eftersom det är en så ny app. Vi anser dock att det är viktigt att föräldrarna är medvetna om de potentiella riskerna och farorna med appen och att de har ett samtal med sina barn om den.

Bör ditt barn använda Tiktok?

Många föräldrar tillåter sina barn att använda Tiktok, främst på grund av att barnets kompisar tillåts att använda appen vilket skapar ett grupptryck.

Det är svårt att säga nej till ditt barn om alla deras vänner använder appen och lägger upp videor av sig själva. Vi anser dock att det alltid är viktigt att föräldrarna är medvetna om de potentiella riskerna med Tiktok och att de har ett samtal med sina barn om detta innan de tillåter dem att använda appen.

Tiktok kan till stor del liknas med ett socialt experiment och det är ännu oklart vilket långsiktiga effekter det kan ha på barn och ungdomar. Det finns redan en del som tyder på att det kan påverka ditt korttidsminne och koncentrationsförmåga vilket hade kunnat påverka skolresultaten.

Om du låter ditt barn använda appen kan en rekommendation vara att försöka hålla nere användningen genom att lägga in begränsningar på exempelvis 1 timme per dag.

Detta anser vi vara viktigt eftersom barnets hjärna ännu inte är fullt utvecklad och därför kan ha lättare att fastna i ett beteende som kan liknas med ett beroende.
Du kanske också gillar