Vad är en rimlig skärmtid för barn?

Skolapparna, 24 april 2023

I en värld där teknik ständigt omger oss, har skärmtid blivit en allt viktigare fråga för föräldrar att hantera. Hur mycket skärmtid är lämpligt för våra barn och hur kan vi som föräldrar balansera deras behov av teknik med deras övergripande välmående och utveckling.

I den här artikeln utforskar vi vad som är en rimlig skärmtid för barn, hur det påverkar deras hälsa och utveckling, och vilka verktyg och metoder som finns för att hjälpa oss hantera skärmtiden på bästa sätt.

Hur bestämmer man lämplig skärmtid för barn?

Föräldrar har själva ansvaret att avgöra vad som är lämplig skärmtid för sina barn, och det är viktigt att ta hänsyn till både barnets ålder och syftet med skärmanvändningen.

Enligt World Health Organization (WHO) rekommenderas att barn under 2 år inte har någon skärmtid alls, medan barn mellan 2 och 3 år bör begränsas till högst 1 timme skärmtid per dag. För barn över 3 år rekommenderas en maximal skärmtid på 2 timmar per dag.

Det är dock viktigt att tänka på att skärmtidens innehåll och syfte också spelar en stor roll. Om barnet använder skärmen för att lära sig, träna matematik, förbättra sin läsförmåga, använda pedagogiska appar eller utveckla sin kreativitet, kan en något högre skärmtid vara acceptabel.

En app som exempelvis ofta rekommenderas till barn i åldern 2-5 år är barnappen Jaramba. Denna appen innehåller en mängd olika aktiviteter som hjälper barn att utveckla sin kreativitet och lära sig nya saker.

Oavsett vad mobiltelefonen används till så är det dock alltid viktigt att tänka på att få in rörelsen i vardagen. Barn behöver få leka och utforska världen runt omkring dem, och dessa aktiviteter ska man aldrig ersätta med skärmtid.

Rekommenderad skärmtid för barn

För att göra det enkelt som möjligt för dig som förälder så har vi nedan sammanställt några riktlinjer gällande skärmtid för barn som du kan ta hjälp av när du bestämmer dig för hur mycket skärmtid ditt barn bör ha.

Följande rekommendationer kan ses som en utgångspunkt:

  • Barn under 2 år bör inte ha någon skärmtid alls.
  • Barn mellan 2-3 år bör ha max 1 timmes skärmtid om dagen.
  • Barn mellan 3-7 år bör ha max 1-2 timmar skärmtid om dagen.
  • Barn mellan 7-12 år bör ha max 2-3 timmar skärmtid om dagen.

Det är dock viktigt att komma ihåg att detta bara är rekommendationer och att varje förälder måste ta hänsyn till sitt barns individuella behov.

Den främsta anledning till varför det är viktigt att hålla nere skärmtiden för barn är även på grund av stillasittande och inte skärmtiden i sig. Om ditt barn vill använda en skärm kan det därför vara viktigt att hjälpa barnet att hitta på andra roliga aktiviteter som kan ersätta skärmtiden.

Det kan också vara bra att ibland testa ha helt spel- och skärmfria dagar för hela familjen, så att ni alla kan fokusera på att ta tillvara det som är runt omkring dem.

Faktorer att överväga när man bestämmer skärmtid för barn

När det gäller att bestämma skärmtid för barn är det viktigt att ta hänsyn till flera faktorer som kan påverka barnets välbefinnande och utveckling.

Här är några viktiga aspekter att överväga:

  • Barnets ålder: Som tidigare nämnts, rekommenderar WHO olika skärmtidsgränser beroende på barnets ålder. Det är viktigt att vara medveten om dessa riktlinjer och anpassa dem efter ditt barns individuella behov och mognadsnivå.
  • Aktiviteterna på skärmen: Skärmtid kan vara mer eller mindre fördelaktig beroende på vilka aktiviteter ditt barn utför. Att använda skärmen för lärande, kreativa eller pedagogiska ändamål kan vara mer givande och därmed kan en högre skärmtid vara okej.
  • Fysisk aktivitet: Det är viktigt att barn får tillräckligt med fysisk aktivitet varje dag för att främja deras hälsa och utveckling. Se till att skärmtiden inte ersätter lek, sport eller andra aktiviteter som får dem att röra på sig.
  • Barnets intressen: Om ditt barn har en passion såsom programmering eller musikproduktion, så kan man tillåta mer skärmtid för att stödja deras intressen och utveckling inom dessa områden.
  • Sociala interaktioner: Att upprätthålla en balans mellan skärmtid och sociala interaktioner är viktigt för att främja barnets sociala färdigheter. Se till att skärmtiden inte isolerar ditt barn från umgänge med familj och vänner.
  • Sömn och avkoppling: Överdriven skärmtid kan påverka barnets sömnkvalitet och förmåga att koppla av. Det är därför bra att begränsa skärmanvändning innan sängdags så att barnet att varva ner i.

Att följa rekommendationerna från WHO är en bra utgångspunkt, men som förälder är det viktigt att anpassa dessa riktlinjer efter ditt barns individuella behov och intressen.

Genom att överväga ovanstående faktorer kan du skapa en balanserad och hälsosam inställning till skärmtid som främjar ditt barns välbefinnande och utveckling.

Kan föräldrar ta ifrån sina barn mobiltelefonen?

Föräldrar har rätt att ta ifrån sina barn skärmen eller mobiltelefonen om barnet är under 18 år och de anser att det är nödvändigt. Det är dock viktigt att komma ihåg att det kanske inte alltid är den bästa metoden för att lösa problemet eller begränsa skärmtiden.

Som förälder kan det vara bättre att försöka komma till en överenskommelse med barnet och förklara dess behov och skapa regler som båda är nöjda med.

Det är också viktigt att inte enbart fokusera på den exakta tiden som barnet spenderar framför skärmen. Se istället på vad barnet använder skärmen till och hur mycket fysisk aktivitet de får under dagen. Skapa gärna regler som fokuserar på kvaliteten av skärmtiden, snarare än enbart antalet timmar.

I slutändan är den viktigaste faktorn att ha en öppen dialog med barnet för att tillsammans hitta en bra balans mellan skärmtid och andra aktiviteter.

Tänk även på ditt eget skärmanvändande, eftersom barn ofta lär sig av sina föräldrars beteenden. Om du sätter upp regler för ditt barn, se till att du själv följer dessa regler för att visa att du tar dem på allvar och för att vara en god förebild.
Du kanske också gillar